Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke og kulturmedarbejder 10 timer om ugen søges

Kirkekulturmedarbejder i Espergærde 10 t/uge

 

Mørdrup kirke søger en Kirkekulturmedarbejder til en nyoprettet stilling fra d. 1. sep. 2022 eller snarest muligt derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge, svarende til 520 timer på årsbasis.

 

Arbejdsopgaver er blandt andet:

At stå for babysalmesang og evt. andre musikalske tilbud til de små

At stå for planlægning af minikonfirmandundervisning, der gennemføres i samarbejde med præsterne

At deltage i gennemførelse af konfirmandundervisning, der planlægges af præsterne

At udvikle kirkens tilbud med børn og familier

 

Vi tilbyder:

En stilling med stor frihed under ansvar til at tilrettelægge arbejde og arbejdstid

Sparring og samarbejde med kirkens præster og øvrige medarbejdere

 

Vi ønsker:

Pædagogiske kompetencer med tilgang til børn og unge

Musik- og sangpædagogiske kompetencer

Uddannelse og erfaring, der er relevant i forhold til arbejdsopgaverne

 

Personlige egenskaber:

Har et imødekommende væsen og kreative evner

Har lyst til samspil med både kendte og nye ansigter i kirken

Har flair for både at samarbejde med frivillige og kollegaer samt arbejde selvstændigt og struktureret

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 387.036,75 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 306.708,73 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 306.708,73 kr. – 438.154,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.313,21 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet børneattest, samt referencer.

 

 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kirstine Arendt på telefonnummer 29791889 eller sognepræst Ea Hvitnov 61558566

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9103fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 d. 8. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 33